Dr. Öğr. Üyesi BAŞAK EROĞLU NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi BAŞAK EROĞLU

T: (0282) 250 3206

M beroglu@nku.edu.tr

W beroglu.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Bölüm:Spor Yöneticiliği (B)
Ana Bilim Dalı:Spor Yöneticiliği (p)
Doktora
Üniversite: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2007-2011
Tez: Öğretmenlik uygulamasının beden eğitimi öğretmeni adaylarının mesleki yeterlik ve mesleğe yönelik tutumları üzerine etkileri (2011)
Yüksek Lisans
Üniversite: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2000-2004
Tez: Beden eğitimi bölümü kız öğrencilerinde menstruasyon ve menstruasyon sonrası dönemlerinin hız ve dayanıklılık performansına etkisinin incelenmesi (2004)
Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ / BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PR.
Öğrenim Yılları: 1994-1999
Tez:
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU / SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
2016-
Yrd. Doç. Dr. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU / BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PR.
2012-2016
Araş. Gör. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ (DR)
2007-2012
Araş. Gör. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ / BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PR.
2001-2007
İdari Görevler
Yüksekokul Kurulu YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2013-2016
Yönetim Kurulu Üyeliği YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2013-2016
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Spor Bilimleri Temel Alanı / Spor Bilimleri
Beden Eğitimi ve Spor Pedagojisi
Spor Tarihi
Egzersiz ve Spor Psikolojisi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. EROĞLU B., ÖZKAN Z., EROĞLU A. K., Bilgin Ş., Research on self esteem in decision making and decision making styles in orienteering athletes, SHS Web of Conferences, vol. 31, pp. 1011, 2016.
Özgün Makale Conference Proceedings Citation Index (Web of Science) Erişim Linki
2. EROĞLU B., EROĞLU A. K., Research on problem solving skills of orienteering athletes in terms of some variables, SHS Web of Conferences, vol. 31, pp. 1008, 2016.
Özgün Makale Conference Proceedings Citation Index (Web of Science) Erişim Linki
3. Kılcıgil E., BİLİR F. P., Özdinç Ö., EROĞLU A. K., EROĞLU B., EVALUATION OF COMMUNICATION SKILLS OF STUDENTS OF SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS OF TWO DIFFERENT UNIVERSITIES, Spormetre, vol. 7, pp. 19-28, 2009.
Özgün Makale TR DİZİN
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. EROĞLU B., TAMER K., O G RETMENLI K UYGULAMASININ BEDEN EG I TI MI O G RETMENI ADAYLARININ MESLEKI YETERLI KLERI ve MESLEG E YO NELI K TUTUMLARI U ZERI NE ETKI LERI, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2012.
Özgün Makale TR DİZİN
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÖZMUTLU İ., EROĞLU B., Çocuklar için Spor Eğitimi, Bölüm: Çocuk ve Oyun, Yayın Yeri: Gazi Kitabevi, Editör: Umut CANLI, Cüneyt TAŞKIN,Çalık Veli KOÇAK, 2019.
Bilimsel Kitap
2. EROĞLU B., Öğretmenlik Uygulamasının Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Mesleki Yeterlikleri ve Mesleğe Yönelik Tutumları Üzerine Etkileri, Yayın Yeri: Gece Akademi, 2018.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. Kılcıgil E., EROĞLU A. K., EROĞLU B., Erdem M., Dönmez U., Kazan Y., Pshycho Social Studies in Sports, Yayın Yeri: Ankara University Printing House, 2009.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. EROĞLU B., Tokdemir E., EGZERSİZ YAPAN VE EGZERSİZ YAPMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE ZAMAN YÖNETİMİ BECERİSİNİN İNCELENMESİ, 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (13.11.2019-16.11.2019).
Tam metin bildiri
2. EROĞLU B., arslangörür a., Voleybol Oyuncularında Zihinsel Dayanıklılık ve Duygusal Zekânın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Trakya Üniversiteler Birliği 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (23.10.2019-26.10.2019).
Tam metin bildiri
3. EROĞLU B., EROĞLU A. K., ÖZMUTLU İ., CANLI U., An investigation of the physical education teacher candidates about the supervising teachers in teaching practice, 2nd International Health Sciences Congress, Tekirdag/Turkey (15.10.2018-17.10.2018).
Tam metin bildiri
4. AYDIN R., AYDIN S., EROĞLU B., ÖZMUTLU İ., Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi,Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Örneği, 6. Uluslarası Bilim Kültür ve Spor Kongresi (25.04.2018-27.04.2018).
5. ÖZMUTLU İ., APAYDIN U., EROĞLU B., ERSÖZ G., CANLI U., Okul Sporları Müsabakalarına Katılan Öğrencilerin Genel Öz Yeterlik DüzeylerininBelirlenmesi, 6th International Conference on Science, Culture, and Sport. Lviv, UKRAINE (25.04.2018-27.04.2018).
Özet bildiri
6. CANLI U., KARA E., EROĞLU A. K., ÖZMUTLU İ., ERSÖZ G., EROĞLU B., Puberte Öncesi Futbolcuların Solunum Fonksiyonlarının Motor Beceriler ileKolerasyonları, 6th International Conference on Science, Culture, and Sport. Lviv, UKRAINE (25.04.2018-27.04.2018).
Özet bildiri
7. EROĞLU B., EROĞLU A. K., ÖZKAN Z., ÖZMUTLU İ., Spor Yapan ve Spor Yapmayan Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, 6th International Conference on Science Culture and Sport (25.04.2018-27.04.2018).
Özet bildiri
8. ERSÖZ G., EROĞLU A. K., EROĞLU B., CANLI U., ÖZMUTLU İ., KURBAN G., BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ, IV. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi (12.04.2018-15.04.2018).
Özet bildiri
9. ERSÖZ G., EROĞLU B., CANLI U., EROĞLU A. K., ÖZMUTLU İ., TARIK K., İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ZEKÂ PUANI, KUVVET, SÜRAT, BİLGİSAYAR OYUNU OYNAMA VE SPOR YAPMA ALIŞKANLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ, IV. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi (12.04.2018-15.04.2018).
Özet bildiri
10. EROĞLU B., ERSÖZ G., EROĞLU A. K., ÖZMUTLU İ., CANLI U., Pilates Egzersizinin Bazı Antropometrik Değerler, Benlik Saygısı ve Depresyon Düzeyine Etkisi, IV. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi (12.04.2018-15.04.2018).
Özet bildiri
11. ÖZMUTLU İ., ARI Y., EROĞLU A. K., CANLI U., EROĞLU B., erceylan o., Özel Düzenlenmiş Sekiz Haftalık Pliometrik Antrenman Programının Genç ErkekBasketbolcularda Sıçrama, Sürat, Kuvvet ve Çeviklik Üzerine Etkisi, World Congress of Sport Sciences Researches (23.11.2017-26.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
12. ÖZMUTLU İ., EROĞLU B., mehmet serdar s., erdi ç., güvenç g., Yaz Spor Okullarına Devam Eden Sporcuların Spora Katılım Motivasyonlarının Bazı DeğişkenlerAçısından İncelenmesi, World Congress of Sport Sciences Researches (23.11.2017-26.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
13. CANLI U., KARA E., EROĞLU A. K., ÖZMUTLU İ., TOKSÖZ İ., ERSÖZ G., EROĞLU B., Futbolcuların sözel olmayan zeka performansları ile solunum fonksiyonları, motorik becerileri ve fiziksel özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, 15.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi-Antalya/TÜRKİYE (15.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
14. EROĞLU B., EROĞLU A. K., ÖZMUTLU İ., ERSÖZ G., CANLI U., ATA N., Özel eğitim dersinin beden eğitimi öğretmen adaylarında özel gereksinimli bireylere yönelik tutum ve empatik eğilim düzeylerine etkisi, 15.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi-Antalya/TÜRKİYE (15.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
15. ERSÖZ G., EROĞLU B., ÖZMUTLU İ., EROĞLU A. K., ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK VE YAŞAM DOYUMUNU ÖNGÖRMEDE EGZERSİZ DAVRANIŞI VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİNİN ROLÜ, 15.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (15.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
16. AYDIN S., EROĞLU A. K., ÖNCEN S., ARI Y., ÖZMUTLU İ., EROĞLU B., ERSÖZ G., Yön Değiştirme Süratinin Çeviklik Performansına Etkisi, EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART AND CULTURE (19.10.2017-22.10.2017).
Özet bildiri
17. ERSÖZ G., ÖZMUTLU İ., EROĞLU B., EROĞLU A. K., THE ROLE OF PHYSICAL SELF-PERCEPTIONS AND MENTAL TOUGHNESS IN DETERMINING GOAL ORIENTATION OF VOLLEYBALL PLAYERS, International Society of Sport Psychology 14th World Congress Seville 2017(ISSP2017) (10.07.2017-14.07.2017).
Özet bildiri
18. ÖZKAN Z., EROĞLU B., EROĞLU A. K., Investigation of primary school students in terms of obesity awareness and physical activity levels (sample Van city), The 10th ICPESPT (18.11.2016-20.11.2016).
Sözlü Bildiri
19. EROĞLU B., EROĞLU A. K., ÖZKAN Z., Investigation of the relationship between body perception and life quality of university students, The 10th ICPESPT (18.11.2016-20.11.2016).
Sözlü Bildiri
20. EROĞLU A. K., EROĞLU B., ÖZKAN Z., ORHAN M., Search for the factors affecting stress situations of students getting special talent examination (sample of Yüzüncü Yıl University), The 10th ICPESPT (18.11.2016-20.11.2016).
Poster
21. EROĞLU B., ÖZKAN Z., EROĞLU A. K., A Research on Some Factors That Affect Body Image of University Students (Yuzuncu Yıl University Sample), ERPA International Congresses on Education (02.06.2016-04.06.2016).
Sözlü Bildiri
22. EROĞLU A. K., EROĞLU B., ÖZKAN Z., Investigating The Factors That Affect The Life Quality of University Students In Terms Of Different Variances (Yuzuncu Yıl University Sample), ERPA International Congresses on Education (02.06.2016-04.06.2016).
Sözlü Bildiri
23. EROĞLU B., TAMER K., Effects of teaching practice on professional competences and Professional directed attitudes of physical education teacher candidates, AIESEP International Conference (08.07.2015-11.07.2015).
Poster
24. COŞKUN F., SARAÇ L., EROĞLU B., The relationship between anthropometric measures, self-perception, and preferences of same-sex versus coeducational pe class in lower secondary schools students, AIESEP International Conference (08.07.2015-11.07.2015).
Sözlü Bildiri
25. EROĞLU B., ÖZKAN Z., EROĞLU A. K., Bilgin Ş., Research on problem solving skills of orienteering athletes in terms of some variables, ERPA International Congress on Education (04.06.2015-07.06.2015).
Sözlü Bildiri
26. EROĞLU B., ÖZKAN Z., EROĞLU A. K., Bilgin Ş., Research on Self-Esteem in Decision Making and Decision-Making Styles in Orienteering Athletes, ERPA International Congress on Education (04.06.2015-07.06.2015).
Sözlü Bildiri
27. EROĞLU B., Keser T., EROĞLU A. K., Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Ara Sınav Ve Dönem Sonu Sınavları Hakkındaki Görüşleri, 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (07.11.2014-09.11.2014).
Poster
28. EROĞLU B., Sonbahar U., EROĞLU A. K., Yüzüncü Yıl Üniversitesi Son Sınıf Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Mesleğe Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (07.11.2014-09.11.2014).
Sözlü Bildiri
29. Erdem M., Kılcıgil E., EROĞLU B., EROĞLU A. K., Amerikan futbolu sporcularında sporda güdülenme ölçeğinin geliştirilmesi, 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (10.11.2010-12.11.2010).
Poster
30. EROĞLU B., YILDIRAN İ., Expectations of the Early Re Staff from the Olympics, 10th İnternational Sport Sciens Congress (23.10.2008-25.10.2008).
Poster
31. EROĞLU B., ASMA M. B., A Research on the Effect of Female Students´ Menstrual and Post-Menstrual Periods on Their Speed and Endurance Performance in Physical Education and Sports Department, The 46th ICHPER.SD ANNIVERSARY WORLD CONGRESS (09.11.2005-13.11.2005).
Poster
32. SUNAY H., EROĞLU B., Boz m., gürbüz p., Türkiye´ de Spor Yöneticisi Yetiştiren Üniversitelerin Lisans Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, VIth Sports Sciences Congress (03.11.2000-05.11.2000).
Sözlü Bildiri